Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Służymy również profesjonalną pomocą przy organizowaniu lub uczestnictwie w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

Pomagamy wykonawcom uniknąć własnych błędów oraz bronić się przed nieuczciwą konkurencją oraz „niespodziankami” ze strony zamawiających.

Wykonawcom oferujemy:

Pomoc w procedurze ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

  • analiza dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia, w tym projektów umów,
  • przygotowywanie oferty,
  • audyt wniosków i ofert biorących udział w postępowaniu

Kompleksowe konsultacje dotyczące zamówień publicznych oraz bieżące informacje nt. wszelkich zmian w prawodawstwie w zakresie zamówień publicznych.
Doradztwo w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym pomoc przy odwołaniu.

Zamawiającym oferujemy:

Kompleksową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania,
Pomoc w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia oraz stosownych ogłoszeń,
Weryfikację dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego,
Analizę zasadności złożonych protestów,
Nadzór nad udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem,

Współpraca może mieć charakter stały lub przyjąć formę doraźnych konsultacji.