Nadzory budowlane inwestorskie

NADZORY BUDOWLANE

Każda inwestycja budowlana, niezależnie od wielkości, wymaga profesjonalnego nadzoru budowlanego nad jej realizacją. Tylko nadzór doświadczonych i uprawnionych do tego typu zadań inżynierów jest gwarantem prawidłowej realizacji inwestycji. Zadanie inwestorskiego nadzoru budowlanego nie ogranicza się jednak tylko do sprawowania kontroli nad budową obiektu i zgodności wykonywanych prac z założeniami projektu budowlanego, ale obejmuje swym zasięgiem szereg towarzyszących usług takich jak chociażby szukanie rozwiązań bardziej ekonomicznych w stosunku do przewidzianych projektem. Bardziej ekonomiczne rozwiązania mogą dotyczyć zarówno sposobu wykonania robót, skrócenia czasu realizacji obiektu, jak również alternatywnych, korzystniejszych z punktu widzenia oszczędności, rozwiązań materiałowych. Ważne jednak, aby tego rodzaju usprawnienia nie odbywały się kosztem bezpieczeństwa, czy jakości wykonywanych prac i dlatego zadania te należy powierzyć doświadczonym specjalistom.

Braliśmy udział w realizacji wielu różnych obiektów budowlanych nie tylko w Gdyni, ale i na terenie całego kraju, obejmujących budownictwo mieszkalne, przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej i handlu.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie:

pełnienia funkcji kierownika budowy,
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
sporządzania kosztorysów ogólnobudowlanych, w tym kosztorysów na potrzeby banków, czy zamówień publicznych,
okresowych przeglądów technicznych budynków (rocznych i pięcioletnich),
sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych,
konsultacji technicznych dotyczących optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii wykonania poszczególnych prac,
analizy kosztorysów budowlanych,
odbiorów technicznych mieszkań,
odbiorów technicznych domów jednorodzinnych,
sporządzania opinii technicznych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
pomocy przy wyborze dostawców materiałów, technologii oraz ewentualnych wykonawców lub podwykonawców,

Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów pozwala w sposób wyczerpujący odpowiedzieć na wymagania i oczekiwania inwestorów, którzy nam zaufali – to z kolei, jak pokazuje długoletnia praktyka, pozwala naszym klientom na zaoszczędzenie zarówno czasu jak i pieniędzy.