Geotechniczne badania gruntu

GEOLOGIA

Odpowiednie przygotowanie podłoża pod każdą inwestycję jest niezbędnym elementem do zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania obiektu przez cały okres jego użytkowania.

Wymaga to wnikliwe badania geotechniczne gruntu pod budowę, z uwzględnieniem wszystkich parametrów mających wpływ na sposób wykonania elementów konstrukcyjnych, mających bezpośredni kontakt z podłożem gruntowym. Badania te wykonujemy na terenie całej Gdyni, Trójmiasta, a także w całym kraju.

Oferujemy Państwu kompletne usługi w zakresie badań gruntowych obejmujące informacje o:

układzie warstw gruntów
rodzaju i stanie gruntów pod planowaną inwestycją
miąższości warstw
stopniu zagęszczenia i plastyczności
poziomie występowania wód gruntowych oraz sączeń
ewentualnej korozyjności wód gruntowych na potrzeby doboru odpowiedniej izolacji przeciwwodnej
analizy stateczności zbocz i skarp

Badania obejmują między innymi:

wiercenia ręczne i mechaniczne
badania płytą dynamiczną
badania płytą VSS
sondowanie sondą DPL
badania laboratoryjne gruntu