Usługi geodezyjne Gdynia, Trójmiasto

USŁUGI GEODEZYJNE

Prawidłowe przygotowanie inwestycji od strony geodezyjnej może uchronić inwestora przed wieloma komplikacjami i problemami. Nierzadko bardzo kosztownymi pod względem finansowym. Wieloletnie doświadczenie geodetów z naszego zespołu gwarantuje Państwu skuteczne zaplecze i świadczenie usług geodezyjnych przy realizowanej inwestycji na każdym z jej etapów oraz wysoką dokładność pomiarów. Ponadto oferujemy Państwu pomoc w załatwieniu wszelkich spraw formalno-urzędowych w tym uzyskiwanie opinii i uzgodnień.

Proponowane przez nas usługi świadczymy na terenie Gdyni i całego Trójmiasta oraz województwa pomorskiego. Można podzielić je na dwie grupy:

1. Prace geodezyjne przygotowawcze, obejmujące głównie sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych..

2. Nadzór geodezyjny w trakcie realizacji inwestycji od momentu jej wytyczenia, poprzez bieżącą obsługę geodezyjną, aż do momentu sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapką sytuacyjno-wysokościową zawierającą wszystkie obiekty i instalacje wchodzące w skład inwestycji.

Ze względu na ścisły związek prac geologicznych i geodezyjnych z projektowaniem inwestycji, połączenie ich z pracą naszego biura projektów zagwarantuje Państwu dynamiczny i bezkonfliktowy postęp prac projektowo-przygotowawczych.