Dotacje unijne na budowę hal

DOTACJE UNIJNE

Jeszcze tylko przez kilka kolejnych lat, tj. do roku 2020, istnieć będzie możliwość uzyskania dotacji unijnych na budowę hal i innych obiektów przemysłowych związanych z działalnością w różnego rodzaju branżach. Jednak droga do uzyskania dofinansowania jest zazwyczaj długa i wymaga spełnienia szeregu warunków, od których każde odstępstwo może powodować konieczność zwrotu pozyskanych środków. Aby pomóc inwestorom w pokonaniu tej drogi, świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych obejmujące:

analizę projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji,
dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta,
przygotowanie wniosków o dofinansowanie – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności),
przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu,
rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosków o płatność, wniosków o zaliczkę,  nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków.
pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.

Pomagamy w uzyskaniu pełnej informacji dotyczącej aktualnie dostępnych funduszy oraz zasad ich pozyskiwania, określeniu kwalifikowalności projektów Klienta i dopasowanie ich do odpowiednich programów oraz weryfikację kształtu projektu pod kątem szczegółowych wytycznych i kryteriów wybranego programu, by zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia naszych konsultantów w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych, możemy zagwarantować, iż powierzone nam zadania wykonane zostaną rzetelnie i profesjonalnie, przyczyniając się do Państwa sukcesu w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji.